fredag 26. oktober 2012

8000 år på en time

Heidi Haugene, t.v., viste fram klær og smykker som var vanlige  å bruke for et par tusen år siden. Folk var like glade i å pynte seg da som nå. I midten statist Berit Bjørlo. 
I rein glede over et positivt samlokaliseringsvedtak arrangerte Norsk Møbelfaglig Senter og Sykkylven Naturhistoriske Museum vandring i spora til ursykkylvingen: 8000 år - fra steinalder til mellomalder - ble tilbakelagt på ca en time. Det er kanskje ikke helt enkelt å se koplinga mellom moderne møbelindustrihistorie, naturhistorisk museum og arkeologiske fornfunn. Men i Sykkylven ligger sammenhengen helt oppe i dagen! Norsk Møbelfaglig Senter har siden år 2000 vært lokalisert i tidligere Strømme konfeksjonsfabrikk som ligger på Auremarka, midt i arkeologiløypa som går i bein linje fra steinalder til vikingtid. På møtet sitt i september vedtok Sykkylven kommunestyre at Sykkylven Naturhistoriske Museum skal samlokaliseres med Norsk Møbelfaglig Senter. Og ofte i menneskeverdenen er det slik at en pluss en ikke blir to, men tre! Slik også her. Med to museum samlet blir kreftene mer enn fordoblet og da ligger mulighetene der til også å få gjort noe ekstra ut av de funna som er gjort på Auremarka ved kommunesenteret i Sykkylven, funn som altså forteller historia om hvordan sykkylvingene har bodd og livberga seg de siste tusenåra.

En forsmak på hva dette kan resultere i fikk altså sykkylvingene en torsdagskveld i oktober 2012. Det var forresten ikke en helt vanlig torsdagskveld i oktober. Dystre værmeldinger slo til for fullt. Det var stiv kuling i bygene, og nedbøren som kom i store mengder vekslet mellom snø og tungt hagl. Likevel kom folk strømmende til arrangementet. Over 70 personer flokket seg utenfor dørene til Norsk Møbelfaglig Senter da styrer ved det naturhistoriske museet, Magnhild Vatne, ønsket velkommen til en reise tilbake til det forhistoriske Sykkylven. Det tyder på at det er en latent interesse for spora i jorda, og at to museumsprodukt i Sykkylven på sikt kanskje kan utvikle seg til å bli tre!

fredag 5. oktober 2012

Spor av levd liv

To båtfolk fra Sunnmøre Museum, Per Weddegjerde og Ragnvald Holvik, fant mye av interesse på bedriftsmuseet til Ulsteingruppen, som var et av innslagene på utstillingskurset som nylig ble avholdt.
To dager tidlig i oktober fikk 50 museumsansatte i Møre og Romsdal faglig påfyll under et todagers seminar ved Sunnmøre Museum. Et mer relevant tema for oss museumsfolk enn det som var på denne samlinga, skal en leite lenge etter. Det handlet nemlig om hvordan vi kan formidle kunnskap om fortida på en fengende måte gjennom utstillinger og andre formidlingsformer.

Spennvidden på de faglige innslagene var stor. Det startet med en presentasjon av planene for en ny middelalderutstilling på Sunnmøre Museum, ble ført videre med en presentasjon av den nye faste utstillinga ved Jugendstilsenteret i Ålesund, videoperformance  ved performanceartist Bent Erik Myrvold, omvisning i Dybhuset og instruksjon i tillaging av QR-koder, blant mye annet. Den andre kursdagen ble kursdeltagerne tatt med til Herøy kystmuseum og det nye bedriftsmuseet til Ulstein-gruppen i Ulsteinvik. Kontrastene kunne ikke være større: Fra Marit Moltus lavmælte introduksjon til samlinga i steinhuset på Herøy kystmuseum, til Ulsteinkonsernets high-tech-utstilling i administrasjonslokalene på Osneset i Ulsteinvik. Presentasjonene viste at det finnes mange veier til mottakernes oppmerksomhet, og det var noe av hovedpoenget med samlinga, at museumsfolk skal få et bredere register å spille på i sitt formidlingsarbeid. Folk er forskjellige og temaene er ulike. Det må resultere i ulike presentasjonsformer der det er vanskelig å si at den ene er bedre enn den andre.