søndag 18. desember 2011

Julelunsj med noko attåt

Ragnvald Holvik, t.v.  og Dagfinn Ullaland, t.h. får gode ord av direktør Ivar Braaten for sin innsats som verneombod ved museet.
Julelunsjen er ein tradisjon som vert sett pris på av noverande og tidlegare tilsette ved Sunnmøre Museum. Under årets julelunsj nytta direktør Ivar Gunnar Braaten høvet til å heidre nokre av dei tilsette som hadde gjort ein spesiell innsats, og ein nyslått pensjonist. Det er ikkje uvanleg at tilsette ved ei bedrift vegrar seg mot å ta på seg tillitsverv. Ved Sunnmøre Museum er vi heldige å ha mange ja-menneske. Av desse er Ragnvald Holvik og Dagfinn Ullaland. Nyleg takka dei for seg som verneombod ved museet, og overlet stafettpinnen til andre. Dei fekk gode ord og blomster med på vegen vidare. Braaten kunne fortelje at Ullaland har arbeidd ved museet sidan 1979. Det var ein annan person som først fekk tilbodet om stillinga som driftsleiar ved Aalesunds Museum. Men då han vart vist leiligheita i Grimmergata 7 som følgde med stillinga, takka han nei. Der gjekk det ikkje an å bu. Dagfinn takk ja både til stilling og bustad, og sidan har han vore trufast mot museet, og altså bidratt til at arbeidsmiljøet til kollegaene har vore på stell.

Den nyslåtte pensjonisten som vart heidra var Reidun Wattø. Ho kom inn som økonomimedarbeidar ved Sunnmøre Museum like etter at konsolideringa var gjennomført i 2004. Då skulle ulike bedriftskulturar og sterke individualistar rundt om på Sunnmøre innordnast i eit felles økonomi- og rekneskapsopplegg. Reidun vart ein god læremeister for mange avdelingsleiarar som tidlegare hadde hatt lite erfaring med formelle bokføringsrutinar. Reidun gav seg ikkje før ting vart rett, og for det og mykje anna vart ho takka under julelunsjen.

mandag 5. desember 2011

Førjulshygge i Gavlen

Museumsdirektør Ivar Gunnar Braaten var kyndig smørkinner på førjulssøndagen.
Museum er tradisjonsbærere, og mange museum skaper også sine egne tradisjoner, slik som Sunnmøre Museum i Borgundgavlen som denne helga arrangerte sin 16. førjulssøndag. Det virker som om museet har truffet blink med dette arrangementet. Det gikk ikke lang tid etter at portene ble åpnet klokka tolv før parkeringsplassen utenfor museumsområdet var full og folk strømmet til de ulike postene i museets hovedbygning og i de gamle husa på Gavlen. Været spilte ikke helt på lag med arrangørene. Folk pakket seg inne så godt de kunne i vindtette jakker, skjerf og luer, men trivselsfaktoren ble desto større så snart de kom inn under tak og fikk ta del i de ulike aktivitetene. På kartet som alle fikk utdelt da de kjøpte billett, var det 17 poster som inneholdt ulike aktiviteter for små og store. Her var baking av pinnebrød, lysdypping, båtsnekring, laging av julepynt, potetkakekjevling og smørkinning mm. Det var museumsdirektøren selv, Ivar Gunnar Braaten, som tok seg av kinninga. Han hadde juksa litt og forhåndslaga en flott "smøroppsats". Men han viste at han kunne kunsten ved å håndtere kinna med stor faginnsikt. En direktør ved Sunnmøre Museum må kunne mer enn å lede møter og holde styre på årsbudsjett.