lørdag 22. desember 2012

Gode ord, god mat - god jul!

Direktør ved Stiftinga Sunnmøre Museum, Ivar Gunnar Braaten, ønskte dei tilsette vel møtt til tradisjonell julelunsj 21. desember.
Siste arbeidsdagen før jul er det tradisjon for at dei tilsette i Stiftinga Sunnmøre Museum kjem saman til julelunsj. Tradisjonen er ikkje svært gammal, for i år er det ti år sidan Stiftinga kom til. At 10-årsmilepålen vart passert i 2012, gav direktør Ivar Gunnar Braaten høve til å summere opp nokre av erfaringane med konsolideringa. Han sa at det var nok av dei som i utgangspunktet var skeptiske, kanskje særleg museumsfolk som høyrde til andre regionar. - På Sunnmøre er det småkongar på kvart nes, de skal slite med å få desse til å underordne seg ei felles overbygning, vart det sagt. Men om ein ser bort frå ei utmelding, har den konsoliderte eininga stått prøvene. Samarbeidet har fungert, slo Ivar Braaten fast. Musea har greidd balansegangen med å fokusere både på det lokale og å samarbeide om prosjekt der det har vore naturleg.

Museumsdirektøren viste til fleire store prosjekt som har vore gjennomførte i året som har gått. Noko av det største, bokstaveleg tala, var opninga av båthallen som mellom anna gjev rom for Kvalsundskipet. Seinare på året var det opning av nytt fyrmuseum i Dalsfjorden. Elles er det opna for spennande museumsutvikling i Sykkylven etter at kommunestyret der gjekk inn for samlokalisering mellom Norsk Møbelfaglig Senter og Naturhistorisk Museum. Gledeleg var det også at ein kom fram til semje om eitt år til med vinterdrift på Ytste Skotet.
   I løpet av 2012 har det elles kome til tre nye medarbeidarar i Stiftinga, Grethe Sliper Helseth har blitt ny avdelingingsleiar på Volda bygdetun, Heidi Brunstad Øyehaug er tilsett som museumsstyrar på Brudavolltunet i Ørsta, medan Petter Ose har teke over styringa på Landbruksmuseet på Gjermundnes.
Det var Edvard Molvær som først tilsette Ivar Gunnar Braaten, som sivilarbeidar ved Aalesunds Museum. No er rollene bytta, og Ivar kunne takke sin direktør-forgjengar for innsatsen.

mandag 3. desember 2012

Juletradisjoner i Moloveien

Fra menyen til Fiskerimuseet under førjulssøndagen i Moloveien, fiskekaker og julemanna. Foto: Øyvind Rambech Fosse.
Det blir ikke skikkelig jul for folk i Ålesund før det har vært julegate i Moloveien. Jula og desember måned er tida for tradisjoner, og i Ålesund finnes det knapt en bedre gate å legge et tradisjonelt førjulsarrangement til enn Moloveien. Dette er en gate med trehus som overlevde bybrannen i 1904. Det er lett å få "Jul i Skomagatergata"-assosiasjoner når en vandrer gatelangs i den sjønære gata på Aspøya. Søndag 2. desember manglet det lette snødrysset, men desembertemperaturen var på plass, og de fleste satt pris på å få komme inn i de godt oppvarma trehusa for å ta del i de aktivitetene som var der.

Ved inngangen til gata ligger Fiskerimuseet. Museet holder til i en fire-etasjes trebygning fra 1861, og i løpet av førjulssøndagen var det ca 1500 mennesker innom dørene på museet. Mange av dem fikk med seg museumsutstillingene i første og tredje etasje. Minst like mange siktet seg rett inn mot andre etasje der det var salgsutstillinger, juleverksted for små og store og salg av mat og drikke.

Fiskerimuseet selv hadde utsalg for dem som ville ha noe godt i kroppen. Og hva er vel mer naturlig å tilby som førjulssnacks i et fiskerimuseum enn fiskekaker. Kjøkkenfolket hadde mer enn nok med å springe i skytteltrafikk mellom ovnen og salgsdisken, for fiskekakene var sterkt etterspurte, enda mer enn julemannane som lå i poser merket "kakemenn." Ekspeditør Liv Ingebrigtsen var snar med å understreke at det rette navnet er julemanna, slike tradisjonsnavn tukler man ikke med når man driver museum!

Museumsstyrer Ole M. Ellefsen i Aalesunds Museum, som har driftsansvaret for Fiskerimuseet, var svært godt fornøyd med oppmøtet denne førjulssøndagen. I følge Ole er dette den beste besøksdagen for museet hele året under ett. Selv var han travelt opptatt med å orientere de nysgjerrige om hvordan store skip kan styres, gjennom simulatoren som museet har i havfiskeutstillingen. Han hadde med seg allsidige Bendik Alnes som støttespiller, slik at de unngikk fatale feilmanøvreringer i nærkontakt med kostbare oljerigger. Flere fikk prøve seg i skipperstolen, og kanskje var det noen som fikk tent interessen for å gå videre i martim retning etter besøket på Fiskerimuseet.

Ole M. Ellefsen instruerer en kommende skipper om trygg manøvrering av skip. Foto: Øyvind Rambech Fosse.
Ole og museumsgjengen hans ser allerede fram til neste store arrangement i Moloveien og Fiskerimuseet. Det er kjekt å drive med formidling av denne delen av Ålesunds historie, mener de. For det er jo her en finner forklaringa på at Ålesund ble den framgangsrike byen den ble.