onsdag 25. august 2010

mUSEum i USA

USA-miks i Little Norway. Ny modell av stabbur formidlet av amerikansk guide med tyske aner i norsk bunad.
Som ansatt i et museum blir det gjerne til at en legger turen innom de musea en støter på når en er ute på reiser. Slik var det også da jeg nylig var på en to-ukers tur til USA. Og en kan med en gang slå fast, det var ikke vanskeligere å finne museumsattraksjoner i USA enn det er i Norge. Det er nok et globalt fenomen at mennesker gjerne vil søke tilbake for å forstå sammenhenger, og for å vise at det stedet en bor på eller den bedriften en jobber i har en mer eller mindre stolt historie.
Og amerikanere flest mener at USA har en stolt historie. Museum kan også brukes til å berette om den. Det kan ofte være helt greit, men det kan også være litt problematisk når fremstillingen blir stående uten kritiske korrektiv. Slik synes jeg det var på krigsmuseet som velhavende Robert McCormick lot reise i Illinois. Han var både aviseier i Chicago og general i den amerikanske hæren. Han ledet USA`s 1. divisjon under USA`s første seier i 1. verdenskrig, i franske Cantigny. Etter den byen kalte han opp sitt gods, der han altså også etablerte et krigsmuseum. Her var moderne lyd- og lyseffekter, animasjoner, dokumentarfilmer, realistiske modeller i reelle situasjoner og mye av det vi venter oss av et moderne museum. Men jeg fikk også en bismak da USA`s samtlige kriger fra ca 1900 ble heroisk fremstilt - Vietnamkrigen stod her fram som en rettferdig krig mot verdenskommunismen.